bez prepreka


bez prepreka
swimmingly
* * *
• swimmingly

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • zamíšljati — (što, se) nesvrš. 〈prez. zàmīšljām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}zamisliti{{/ref}} ⃞ {{001f}}kako mali Ivica zamišlja iron. (o naivnim predodžbama o čemu), onako kako nije moguće dobro napraviti, zamišljeno je… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zamišljati — zamíšljati (što, se) nesvrš. <prez. zàmīšljām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. zamisliti FRAZEOLOGIJA kako mali Ivica zamišlja iron. (o naivnim predodžbama o čemu), onako kako nije moguće dobro napraviti, zamišljeno je suviše… …   Hrvatski jezični portal

  • ìći — nesvrš. 〈prez. ı̏dēm, pril. sad. ı̏dūći, pril. pr. ı̏šāvši, imp. ìdi, prid. rad. ı̏šao〉 1. {{001f}}(kuda, kamo, komu, s kim, za kim, uz koga, uza što) a. {{001f}}kretati se hodajući; hodati [∼ ulicom] b. {{001f}}kretati se nekim vozilom [∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ići — ìći nesvrš. <prez. ȉdēm, pril. sad. ȉdūći, pril. pr. ȉšāvši, imp. ìdi, prid. rad. ȉšao> DEFINICIJA 1. (kuda, kamo, komu, s kim, za kim, uz koga, uza što) a. kretati se hodajući [ići ulicom]; hodati b. kretati se nekim vozilom [ići… …   Hrvatski jezični portal